evomag.ro
    science-fiction fantasy poezie eseu arte vizuale
Caută :  
Resurse Contact
Nu vreau să fiu un erou !  -  Legendele Căutării  -  Nouăsprezece zile (I)  -  Povestea trenului  -  Alfa si Omega. Moon  -  Pasul craiului de munte  -  Arma secretă  -  Pierderea  -  Tahiji  -  StarCraft : Musafiri nepoftiţi  -  Jocul libertăţii  -  Feţele dragostei  -  Taxi  -  Planeta ascunsă  -  Cursa  -  Aniversarea  -  Conştiinţa lui Uezen  -  Ulysse şi Hector  -  Către a opta zi  -  Apocalipsa  -  Luminile oraşului VI  -  Sentofagia  -  Jocul  -  Emoţia reîntoarcerii  -  Visul demiurgului  -  Meduza (X)  -  Meduza (VI)  -  Mamal - Despărţirea  -  Fata mării, Poliana  -  Drumul spre (II)  -  Vară cu ciocănitori  -  Cel care nu mai e  -  Nebunul  -  Zori  -  Strada castelului : Câte lumi  -  Marea Neagră. Iulie  -  De aici, de sus...  -  Claviaturi  -  K  -  Joia neagră  -  Comando Fox  -  Din vitrină  -  Poveste cu un zmeu  -  Flida Flado  -  Mergem acasă  -  Vrăjitoarea  -  Ghavany  -  Între „Ei” şi noi, Pământul! (V)  -  Praf minune  -  Hora Ielelor, Pensiune III


C.V. de cioban al cerului

Adrian BotezPublicat Sâmbătă, 16 Iulie 2011, ora 11:40

      sunt cioban şi urmaş de
      ciobani – de cei cu ghioaga vârtoasă
      – iar nu
      agricultor – cu pământul până la
      buric – cântărindu-i anotimpurile
      răsturnării – dării peste
      cap - precum
      Arhimede
     
      turme – coloşi de piatră – port
      răstignit în bocetul hărţii
      lumii de dincolo – pe toţi îi port
      – în armoniile
      harfei mele – ascunse în
      straiţa mea – luând între
      trei degete şi semănând – din ea -
      pe drum (precum un
      copil sărman - care nu se vrea rătăcit
      ci de zei aflat - şi
      cu iscusinţă de
      fulger şi pace - mascat) –
      sămânţă de bun şi străbun –
      de moş şi
      strămoş:
      întunericul cald al
      rugăciunilor către Zalmoxe –
      şi stelele fierbinţi ale
      revelaţiei piscului
     
      pe unde trec turmele – se fac
      lumini de răni şi râuri – şi
      muşcătoare precum Lupii Sacri –
      discursuri de
      cascade: am venit – aici la
      voi – să v-aduc - în fiece zi –
      Crăciunul şi
      Paştele – sămânţa
      învăluită în nunţile cerului
      de ne-nduplecată
      piatră – şi
      sămânţa greţos putrezită – dar
      falnic trezită – în
      Noua Poartă de
      Arbore – Primenită Veşnic
      Axă a Lumii
     
      ...noi - cântăreţii de soi –
      cântăreţii de
      nor – de vultur – de
      soare şi lună – de
      regină nebună – vis de
      mătrăgună – pe Răstignirea Viorii ne
      plecăm - unduind - pletele –
      precum - pe Crucea din Priveghiul Muntelui
      – se pleacă şi curg (cu urechea trăgând
      pururi - înspre misterele
      Firii-Ngropate - Ascunse) -
      se pleacă şi curg -
      se pleacă şi curg – ...
      curg Sfintele
      Apele...Pururi
      Înviatele
     
      ...şi – colindând într-un ropot de
      Cânt - Drumul
      Focului – vestim
      princiari: noi nu cerşim decât
      de la El – vorbele – dar
      în mijlocul vorbelor –
      măseaua timpului se
      sfărâmă – cu pocnet sec - de
      vrajă destrămată...
     
      ...şi – printre buzele hăului beznei
      – îşi taie
      cu foşnet de mătase –
      Cale de Foc (spre limpezirea Sufletului
      Lumii – dar şi spre
      luminarea ori lămurirea popoarelor –
      oprite - lovite
      cu sete - tocmai în
      gura de rai) – tăişul de oglindă al
      Spadei Adevărului: „astăzi s-a născut
      Hristos”... – şi deci
      ne naştem din Sfadă şi Spadă - cumplit
      biruitori asupra
      Morţii – care nu-şi mai află
      Pradă
     
      ...şi nimic nu mai este de scris – de
      acum - în
      letopiseţul vechi al
      Privirii Extatice...
     

© Copyright Adrian Botez
Nu există nici un comentariu  
Comentează articolul  Spune-ţi părerea

    Toate câmpurile sunt obligatorii.
    Comentariul nu poate include link-uri.
    Dacă sunteţi logat, numele şi emailul se autocompletează.
    Comentariile sunt moderate şi vor apărea pe site numai după aprobare.

Nume :
Email (nu va fi afişat) :
Comentariu :


   SFera Online v.3 Final Edition - arte vizuale şi literatură de anticipaţie
      Toate drepturile rezervate. Copyright © 2001 - 2011 SFera Online | © 2011 - 2015 Arhiva SFera Online