evomag.ro
    science-fiction fantasy poezie eseu arte vizuale
Caută :  
Resurse Contact
Big Bang Boo  -  Revederea de 20 de ani  -  Follow-Me  -  Arma secretă  -  Molecula Vieţii de Apoi  -  Lumea prin ţeava puştii  -  Închis  -  Atalia  -  Eu sunt viu, voi sunteţi morţi !  -  Depozit.01  -  Dansând pe sârmă  -  Gândacul  -  Paradox  -  Istoria spirilor de la începuturi până la trecerea munţilor  -  Obsesia  -  Ziua în care pământul s-a oprit  -  Timpuri Noi  -  Praf minune (III)  -  Luminile oraşului III  -  Elegie pentru Jeromed  -  Fereastra din spate  -  X Factor  -  Drum fără întoarcere  -  Mr. Loverman  -  Dl. Ics  -  Rochia străvezie  -  Iubirea de pe Venus  -  Norul de argint  -  Mutare disciplinară  -  Luminile oraşului XI  -  Plastic  -  Criminali Umanitari  -  Duel în Lumea Visurilor  -  Dincolo de ceţuri  -  Poveste de viaţă  -  Gondolierul  -  Evadare din Paradis  -  Visătorul  -  K  -  Efect de înflorire (Napoca)  -  Un singur trup, un singur suflet  -  Meduza (VI)  -  Valea blestemată  -  Sexibon  -  Supravieţuitorul  -  Luminile oraşului VIII  -  Nu ne vom mai întâlni în toamnă, domnule profesor !  -  Zona 25  -  O scânteie într-un ocean de linişte  -  Cursa


O antologie aşteptată de-un veac...

„Antologia Scriitorilor Rom

Adrian BotezPublicat Duminică, 13 Martie 2011, ora 08:45

      ...Omul de cultură şi filantropul, febril şi de un patriotism fierbinte şi extrem de activ şi eficient, scriitoarea şi ziarista harnică, LIGYA DIACONESCU /Canada (secondată, cu ritm, dragoste şi gravă maturitate, de către fiica sa, filologul şi studiosul întru Medicina Leacului Divin/Panaceum, ANDRADA DIACONESCU!), a împlinit, în aceste zile, un vis care era degeaba visat, de către românii cel puţin ai ultimului veac (...încă de la junimişti, ba chiar de la Dumitru al lui Cantemir, din veacul al XVIII-lea, se vedeau mijind dorinţele de afirmare biruitoare, a Cugetului Valah, în „concertul” duhurilor expresive europene!): Antologia (bilingvă: în română şi în engleză) scriitorilor români contemporani, din întreaga lume/ Contemporary Worldwide Romanian Writers – Anthology.

     

      ...Este vorba de o operă de pionierat, care a transformat un deziderat al multor Duhuri luminoase ale culturii române (şi anume, acela de a-i uni, miraculos, peste hotarele geografice, într-o singură Biblie de Limbă şi Expresie Divină, fratern şi comparatist, pe toţi creatorii întru Logos-ul Românesc, răspândiţi pe toată faţa Pământului, de o istorie deloc favorabilă acestui Neam Martir!) – într-o realitate palpabilă şi strălucită: da, EXISTĂ, în sfârşit! O realitate competitivă (la nivel profund-comparatistic), din punct de vedere artistic, cu orice „realitate”, de acelaşi soi, din orice alt colţ de lume civilizată, de pe orice continent!

     

      ...Cartea a fost realizată printr-o selecţie valorică extrem de riguroasă (unii ar putea spune, chiar: nemiloasă!) : 52 de prezenţe scriitoriceşti româneşti mondiale, antologate!

     

      Cu mici excepţii, a prevalat (cum şi credem că se cuvine!) criteriul valoric. Şi nu e vorba, neapărat, de valori consacrate, prin apartenenţa la tot soiul de „uniuni” şi „ligi”, prin premii naţionale şi internaţionale etc. - ci de valori artistice autentice. Fireşte, nu puteau lipsi şi nici nu lipsesc nume mari şi încărcate de semantică a culturii româneşti (din România şi de pe alte multe meleaguri, de pe depărtate tărâmuri şi continente...chiar de la Antipozi!): Alexandru Florin Ţene (România), George Roca (Australia), Cezarina Adamescu (România), Theodor Damian (SUA), Elena Buică (Canada), Mariana Zavati Gardner (Anglia), Radu Botiş (România), Marin Ifrim (România)... – dar sunt prezente şi nume care nu-ţi spun nimic (sau nu-ţi spun ţie, ca român din România...şi iată un prim argument şi răspuns, la întrebarea: DE CE ACEASTĂ CARTE ERA NECESARĂ ŞI ESTE BINECUVÂNTATĂ: PENTRU CĂ NE FACE CUNOŞTINŢĂ ŞI NE RE-ÎNFRĂŢEŞTE, CU FRAŢI UITAŢI/”ESCAMOTAŢI”?!), decât după ce te duci la pagina conţinând textul/textele antologat/antologate şi...citeşti, cu nesaţ: Virgil Ciucă (SUA), Carmen Tania Grigore (Anglia), Adalbert Gyuris (Germania), Ioana Geier (Germania), Monalisa Livia Gheorghiu (România) etc.

     

      Există şi destui scriitori care nu s-au exprimat, prioritar, pe foaia de hârtie, ci, direct, în pagina web - precum: Camelia Iuliana Radu/România, Lavinia Huţişoru Dumitru/România (cea care-şi traduce poemele nu doar în engleză, ci şi în franceză şi portugheză, pentru cei cu care lucrează la firma „Tay Travel Egipt”, „al cărei reprezentant sunt în România şi pentru Europa de Est – şi traduc unele din ele/poezii în portugheză, de dragul prietenilor din Brazilia, pentru voluntarii de la Casa de dom Inacio, dintre care fac parte ca ghid şi medium al casei”... – şi, iată cum, încet-încet, iţele Turnului Babel se limpezesc, graniţele de înţelegere dintre neamuri se prăbuşesc!), Olga Alexandru Diaconu/România etc.

     

      ...Cum era şi firesc, o Antologie, precum cea de faţă, nu poate avea omogenitate valorică. Nici nu era de aşteptat, dat fiind nu doar zonele de influenţă ideatică şi de Duh extrem de variate, ci şi vârstele cu „aperturi” surprinzător, chiar pitoresc de fluctuante, de-a lungul şi de-a latul Antologiei: de la scriitori aflaţi la vârsta înţelepciunii (ca să nu zicem „senectuţii”), la...copii! Ceea ce dă oscilaţie axiologică, oferă, însă, şi speranţă, pentru cultura românescă a viitorului: tinerii şi foarte tinerii scriitori antologaţi (dându-li-se „şanse egale” cu...”seniorii” !) - nu dezamăgesc, ci ei (în general) onorează, cum se cuvine, acest dar şi această generoasă şansă: talentul/harul unor Ana Maria Gâbu (România), Alex Popa (Anglia), Marian Dragomir (România) - sau chiar al „junioarei” (de fapt, cam prea...”junioarei”!), născută în...2000, Maya Maria Muşat (Bucureşti-România), sunt destul de greu de contestat total, chiar şi cu mijlocele hermeneuticii literare moderne...! Evident, în cazul ultimei, poate că, totuşi, n-ar fi fost rău să se mai aştepte (măcar vreo cinci - ...deloc...”cinici”! - anişori!) confirmarea aceasta de-a dreptul „regală”, printr-o ditamai Antologie pentru Scriitorii Români ai „multului rotund”, atât de vastă şi de respectabilă...Pentru că, în definitiv, Mozart sau Rimbaud, după câte ştim, nu se nasc chiar în fiece zi a lunii...

     

      ...De dorit ar fi fost şi o „transpunere” a textelor internetiştilor (cei ce nu mai recunosc dreptul seniorial al DIACRITICELOR), într-un text mai uşor lizibil, tocmai prin prezenţa diacriticelor...Când avem de-a face cu Artă (şi, slavă Domnului, graţie LIGYEI DIACONESCU, avem, din plin!), prezenţa diacriticelor ne permite să plutim, dimpreună cu Revelaţia Artistică... - pe când absenţa lor, ne sileşte, cam prea des, să ne poticnim în semantici aproximative şi, deci...să coborâm din cer!

     

      ...Cartea-Antologie este împărţită în două secţiuni inegale:

     

      1-prima secţiune este închinată Poeziei – şi conţine „mostre” ale sacrei arte „revelatorii şi divinatorii”, din partea a 35 de „preoţi” ai Altarului Logos-ului Divin al Euterpei (uneori, „mixată” - savant, ritualic, spre transcendenţă orientată, şi niciodată sacrificată obscen! - cu Erato...: „Dimineaţa devreme,/Chiar înainte de a-l pierde pe Hamlet din priviri,/Am înţeles că povestea ta fusese adevărată,/Aşa precum durerea din sufletul meu/ - Un exemplu de memorie neîmplinită/Folosind versul în locul prozei” – cf. Mihaela Cristescu/Australia, Vis evaziv – dimineaţa – ori: „Sau poate plec şi vin deodată/ca a duhului adiere de vânt/ca mireasa cu nunta neterminată/ca atunci când mă rog/şi nu mai ştiu că mă rog/şi că sunt” – cf. Theodor Damian/SUA, Ca mireasa);

     

      2-a doua secţiune este închinată Prozei...care, în multe cazuri, prin prinosul adus Revelaţiei, se întretaie cu graniţele poetice: 13 „închinători” la Calliope/Zeiţa/Zâna Poeziei Epice...care, chiar dacă indică „proză scurtă”, această „scurtime” nu împiedică deloc, ba chiar potenţează reverberaţiile epopeice! Spre exemplu, schiţa Cezarinei Adamescu (De ce nu se vând măslinele cu bucata?), care valorează cât un întreg raft de romane sociale şi grotesc, şi tragic-satirice...la fel, amuzanta (de fapt, grav-pilduitoarea, din punct de vedere al ontologiei umano-divine! – re-punându-se, viguros, în discuţie, dreptul natural şi dreptul divin, într-o lume profund desacralizată...!) schiţă Ghici cine mi-a pus mâna în cap?!, a lui Ovidiu Creangă/Canada ( „<> este leat cu mine, adică e contingentul '43, adicătelea a văzut lumina zilei în 1921. În orice caz, el m-a tăiat: a făcut ce a făcut de a adus pe lume cinci fete, fără să aibă niciun rebut – adică, să aducă vreun băiat. Eu mor de ruşine, nu am adus decât două fete, deh, el e mai ceva, el era <>, pe când eu nu-s decât un pârlit de inginer. În sfârşit mi s-a făcut somn, mă duc să mă culc, noroc că nu trebuie să mă spăl pe <>, că azi nu am umblat desculţ”)...Remarcăm şi deosebitul har narativ (trecând de la nelinişti à la Hieronymus Bosch, apocaliptice - la aproape diafanul serafic), profund mistic, şi expresivitatea pătimaşă (şi, totuşi, adâncit sapienţială, prin Revelaţie!) a Blestemului Dorei Alina Romanescu/România: „Dumnezeu îi îngăduise să plutească, să se rupă definitiv de cele pământeşti. Se simţea din ce în ce mai uşoară – şi, când a ajuns pe tărâmul Tinereţii fără Bătrâneţe şi al Vieţii fără de Moarte, la intrare o aşteptau multe suflete, dar ea l-a văzut doar pe Vasile, lângă care şi-a continuat drumul, despre care nimeni nu va şti să povestească niciodată”.

     

      ...Prefaţa/Cuvânt înainte este, de fapt, o multiplicare binevenită a vocilor şi mărturiilor/mărturisitorilor (George Filip/Canada, Cezarina Adamescu/România, Adalbert Gyuris/Germania, Octavian Curpaş/SUA, Elena Buică/Canada, Lucreţia Berzinţu/Israel), despre necesitatea unui astfel de demers demiurgic, care s-a întrupat în fiinţa acestei Biblii, împlinită, revelatoriu, de doamna LIGYA DIACONESCU.

     

      Posfaţa este dublă, semnată de Elena Buică/Canada şi de Marin Ifrim/România, acesta din urmă fiind, credem, „într-un gând” cu majoritatea celor care vor citi sau chiar studia paginile acestui „mozaic” cultural românesc, cu viziuni şi construcţii caleidoscopice, având ca „liant” unic...Logos-ul Românesc: „Nu toată România este sub incompetenţă, sub ape, sub cota de avarie, sub politică”.

     

      Suntem convinşi că artiştii autentici, de pe plaiurile mioritice, se vor simţi stimulaţi, ba chiar ambiţionaţi, de însăşi existenţa acestei palpabile mărturii (oferite de Arta Românească de Pretutindeni, prin efortul titanesc, de sinteză, al cupului LIGYA-ANDRADA DIACONESCU!), precum că „şi la Valahia/valahi există o miraculoasă capacitate de demiurgie”! Nu mai vorbim despre artiştii (şi...”ne-artiştii”!) străini, care şi-au format o imagine nu tocmai favorabilă, despre Duhul Valah (văzând evoluţia acestuia atât de precară, în istoria ultimilor 21 de ani...). Astfel, prin opere de felul celor alcătuite, cu Har, de oameni aleşi, de felul doamnei LIGYA DIACONESCU, reuşim să avem, pretutindeni în lume, AMBASADORI, AUTENTICI ŞI EXTREM DE EFICIENŢI, AI DUHULUI ŞI ONTOLOGIEI CREATOARE ROMÂNEŞTI!

     

      ...Cât despre influenţa acestui Monument de Duh Românesc, asupra „cugetului” şi „conştiinţei” imposturii politice româneşti (din urbea de pe Dâmboviţa!), avem serioase reţineri...Nu pentru că ar fi monumentul LIGYEI DIACONESCU mai puţin...monumental, ci pentru că ne îndoim de existenţa, la nivel politic românesc actual, atât a „cugetului”, cât şi a „conştiinţei” culturale (în definiţia/definirea clasică, dată de bunul-simţ milenar tracico-valah!).

     

© Copyright Adrian Botez
Comentarii (2)  
ionut caragea
Vineri, 18 Martie 2011, ora 01:52

Apreciez efortul criticului si marelui OM Adrian Botez de a aduce in atentia noastra aceasta antologie dar, dupa parerea mea, este o lucrare realizata de amatori, fara niciun criteriu de selectie, cu autori alesi la intamplare si unii chiar la umplutura. Tin minte ca acest mesaj a ajuns si pe la mine si am refuzat invitatiile insistente tocmai datorita faptului ca cei care realizeaza antologia nu au nicio legatura cu literatura, nu au credibilitate si notabilitate. Dupa ce criterii pot niste amatori sa faca selectii si sa antologheze? Nu am nimic cu autorii antologati, unii dintre ei merita sa fie cunoscuti. Dar, dupa parerea mea, repet, o antologie trebuie sa fie o lucrare semnfificativa, realizata dupa criterii si selectii riguroase. Asa cum s-a intamplat cu antologia Singur unde au fost alesi 55 de poeti din peste 8000. Aici vedem cativa autori care au fost selectionati dintr-un numar de xxx? Nici nu mai vorbesc de prezenta diacriticelor, pai ajungem sa ne batem joc de limba romana? Ce fel de profesionisti sunt acesti realizatori ai antologiei?

Marchidan21
Miercuri, 16 Martie 2011, ora 14:58

Foarte bine venita acesta cronica pentru o antologie care ne prezinta autorii contemporani.
Daca îmi permiteti o mica completare, doamna Camelia Iuliana Radu si-a publicat creatiile în 7 volume tiparite, înainte de a activa on-line în cenaclul Lira21, concretizat în prima antologie tiparita de catre un cenaclu on-line.

Volumele publicate:
Pasarea singuratica (2001) – Ed. NEOTONIC – Pitesti, volum de proza scurta, ilustrat de autoare, cuprinzând 17 ipostaze ale singuratatii.
Legendele cetatii ªinca - (2002) – Ed. NEOTONIC – Pitesti, volum ce cuprinde 5 legende despre daci.
Caiet pentru citire, alaturi de Mihai Sen (2002) – Ed. NIGREDO – Arad, un album de grafica personala, comentata cu versuri scrise de poetul Mihai Sen
Muntele initiatilor (2003) - Ed. NEOTONIC – Pitesti. Volumul cuprinde 3 poeme: Barbatul Soare, Gaia si Muntele Initiatilor, ce descriu întâlnirea sacra dintre barbat si femeie.
Regasirea de sine (2008) – Ed. TIPAR PRESS, Ploiesti. Volum de scurte eseuri, meditatii si observatii psiho-socio-culturale, ilustrat de autoare.
Floare mica (2009) - Ed. Etiquette, Bucuresti. Volum de poezii din perioada 2000 - 2009, ilustrat de autoare.
Pe muchia prezentului - (2009)- Ed. Etiquette, Bucuresti. Volumul de proza scurta, cuprinde 23 de ipostaze ale timpului personal.
Participa cu 15 poezii la volumul colectiv "Lira in patru puncte cardinale", aditat de Cenaclul Lira 21 - 2010

Comentează articolul  Spune-ţi părerea

    Toate câmpurile sunt obligatorii.
    Comentariul nu poate include link-uri.
    Dacă sunteţi logat, numele şi emailul se autocompletează.
    Comentariile sunt moderate şi vor apărea pe site numai după aprobare.

Nume :
Email (nu va fi afişat) :
Comentariu :


   SFera Online v.3 Final Edition - arte vizuale şi literatură de anticipaţie
      Toate drepturile rezervate. Copyright © 2001 - 2011 SFera Online | © 2011 - 2015 Arhiva SFera Online