evomag.ro
    science-fiction fantasy poezie eseu arte vizuale
Caută :  
Resurse Contact
Acolo unde s-a oprit metroul  -  Scrisoarea  -  Cerc la persoana întâi  -  Călătorii cu îngeri  -  Câmpurile magnetice ale lui Belizarie  -  Visătorul  -  Între „Ei” şi noi, Pământul! (VI)  -  Prima pagină  -  Drumul spre  -  Interviul  -  Locul pierdut  -  Furnizorul de vise  -  Jeopardy  -  Calul cruciatului  -  Cojocul (Cujuh)  -  Luminile oraşului XXIII  -  Schimbare de management  -  Proces neverbal  -  Delir  -  Lala  -  A şaptea faţă a tăcerii  -  Puroi III  -  Poveste de mahala II : Oiţa rătăcită  -  Aether pro narcosi  -  Natură moartă, cu portret  -  Poveste de viaţă  -  În noapte  -  Poetul cerşetor  -  Labirintul de gheaţă  -  Intoxicaţia. Investirea de novice  -  Cosas de la vita  -  Fanfara municipală  -  Luminile oraşului X  -  Principiul alibiului  -  Engel  -  Timpuri Noi  -  Întunericul de dincolo  -  Dacă ar fi fost să alegi altceva  -  Planeta Fantomă  -  Luminile oraşului  -  Elegie pentru Jeromed  -  Vânzatorul  -  O poveste de Crăciun  -  Muzica  -  Australia, ca o felie de pâine  -  ROV-27  -  Vânzătorul de ghilotine  -  Mr. Loverman  -  Parte din mintea ta  -  La chambre quotidienne (fr)


Doi fraţi...împăraţi!

Adrian BotezPublicat Sâmbătă, 11 Iunie 2011, ora 13:05

      ...A fost odată ca niciodată...Au fost doi fraţi-ÎMPĂRAŢI AI DUHULUI, pe care-i născuse zbaterea apelor şi luncilor Siretului şi Trotuşului...Unul era Alb, altul era Negru. Unul era „înalt, blond, frumos, şi zâmbetul lui era peste putinţă de descris (de statuie? de femeie? de copil trezit dintr-un vis cu animale cuvântătoare?)” – Dan Botta - cf. Mircea Eliade, Fragment pentru Dan Botta, text apărut în "Prodromos", nr.7, iulie 1967, p. 19-21 – celălalt era Duhul “Întunecatului April”… - Emil Botta.

      …Aşa ar putea începe o poveste, care să le şi placă, cine ştie, adjudenilor, vrâncenilor, românilor. Dar noi nu vrem “să placă”, ci “să se ţină minte”!

      …Deci, în mod poate prozaic (noi zicem : MINUNAT!) – Dumnezeu Cel Mare şi Bun a vrut ca, în aceeaşi casă, din aceeaşi localitate, Adjud – să se nască două Duhuri de Înaltă Lumină ale Neamului Românesc: fraţii DAN şi EMIL BOTTA.

      S-au născut într-o familie de medic - tatăl fiind Theodor Botta - şi al unei misterioase femei-directoare de orfelinat - Aglae – al cărei tată, Francesco Maria Franceschi (stabilit în Moldova în 1872, tehnician la Fabrica de zahăr, din Sascut!) - era corsican de origine. Adică, din patria unei Mari Furtuni Planetare: Împăratul Napoleon I Bonaparte (cel care, din născare, s-a numit, destul de vaticinar, deşi se trăgea din nobilimea măruntă : Napoleon BUONAPARTE – “partea cea BUNĂ”!). Din câte ştim azi, totuşi, Francesco Maria Franceschi era din familia/clanul lui Filippo Antonio Pasquale di Paoli – DUŞMAN al lui Napoleon…Cine ştie dacă bejenia familiei Franceschi nu a început chiar de pe acele vremi…?!

      …Dar să ne întoarcem pe malurile Siretului nostru…

      DAN BOTTA este fratele cel mare. Se naşte, însă, într-o zodie a discreţiei ucigaşe de renume – dovadă că, azi, puţini români ştiu că Emil Botta a avut un frate. Un frate născut pe 26 septembrie 1907, în Adjud, mort pe 13 ianuarie 1958, la Bucureşti…Doar 51 de ani de epifanie… - “îşi începe studiile liceale la Liceul Unirea din Focşani, continuându-le la Colegiul Sf. Sava din Bucureşti. Urmează, apoi, studii universitare clasice (limba latină şi limba greacă) la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, fiind dublu licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport. Publică în diverse reviste: Rampa, Gândirea, Vremea, La Nation Roumaine etc. Participă la conferinţele grupului Criterion şi este cooptat în comitetul de redacţie al revistei, apoi va face parte, sub conducerea sociologului Dimitrie Gusti, din comitetul de direcţie al Enciclopediei României, proiectul debutând în 1938”…Apoi, dispare din ochii oamenilor preagrăbiţi, pe când cădeau zăpezile cataclismice, cosmice, ale anului 1958…” în urma unui atac de cord”, cum îl expediază frivol şi abandonează misterului cosmic, ziarele vremii, pe Pontiful Frumuseţii, Incantaţiei şi Fervorii:

      “(…)Străluceşte în orgia

      Viorie de pe mare

      Luna palidă, în zare,

      Luna din Infern, soţia

      Sufletelor în pierzare.

     

      Ţipă-n volburi largi lăstunii,

      Umbra creşte ca o floare,

      Ca o floare-ameţitoare,

      Apa, -n gemetele lunii,

      Jos pe stînca albă, moare.

     

      De departe sună cornul,

      Cornul serii, cornul mării,

      Cornul surd al întristării,

      Cornul mării, cornul serii,

      Cornul jelei şi-al pierzării!

      (Cornul mării, cornul serii)

      … Cât de repede îi expediem noi, înafara planetei Terra, pe cei care “nu mai sunt”. “Unde sunt cei care nu mai sunt?” – întreba, îndurerat, Nichifor Crainic, despre toată generaţia tânără interbelică…”Sunt, TOŢI, în vesela şi iresponsabila uitare a românilor!” – ar trebui ecoul să răspundă. Pentru că nu este drept ca să fie dat uitării, numai pentru că a avut adânci şi sincere crezuri şi înţelegeri legionare – să fie aproape complet dat uitării un atât de sever şi iluminat Poet, un eseist eremit, înţelept precum Sfântul Buonaventura, cel vindecat de Sfântul Francisc – …şi un Înger Traducător, din greaca zeilor Sofocle (Oedip Rege) şi Euripide (Troienele), din franceza vagantului regal, François Villon (Balade şi alte poeme), sau din engleza magului Shakespeare (Regele Ioan, Richard al III-lea)… - din americana onirică a lui Edgar Allan Poe şi din germana diamantină a lui Goethe sau din portugheza conchistadorică a lui Ferreira de Castro… – …un mare şi harnic savant tracolog (în anul 1944, Dan Botta începe lucrul la un laborios studiu filologic asupra genezei limbii române ca sinteză thraco-romană-bizantină, care durează 14 ani şi însumează 1200 de pagini.) - ba chiar sanscritolog! - în fine, ARHEUL ARTISTULUI ROMÂN, pentru că Dan Botta a înţeles că Scrisul este o Religie, că nu trebuie să-ţi măsori opera cu…camioanele (de maculatură, fireşte!), ci că orice scrie Artistul Arhetipal, de fapt sculptează pe Stânca Eternităţii, din Paradisul Lui Dumnezeu.

      …Mai mistic: Dan Botta (ca şi fratele său, Emil, fireşte!) este DESCENDENT DE VOIEVOZI ŞI MAGI AI CETĂŢII DACICE A MARAMUREŞULUI: “(…)descendentul unei vechi familii nobiliare ardelene, strămoşii săi Martin şi Mihail Botha fiind recunoscuţi, la 1579, drept voievozi ai Cetăţii şi Ţinutului Chioarului, din Maramureş” - cf. Horia Brad, Dan Botta. 50 de ani de la moarte. Nobilitate neamului său după tată a fost confirmată de Christofor Bathory (în 1579), înrudită fiind familia sa cu episcopul Ioan Bob, co-autor la Supplex Libellus Valachorum!!!

      Dan Botta este, alături de Eminescu, N. Densuşianu şi Blaga, printre extrem de puţinii români care au înţeles, cu clarviziune, că Neamul Românilor, ROMÂNII, ca expresie de Duh! - nu alcătuiesc, în existenţa lor de sute de mii de ani, ca strămoşi ai Europei şi ai Lumii întregi – o…”cultură minoră”, cum s-a înşelat un alt român major, contemporan cu Dan Botta – răşinăreanul Emil Cioran: “Credea (alături de alţi câţiva, printre care mă număram) că dacă o cultură îşi revelează conştient esenţele – într-o creaţie poetică, în filozofie, într-o operă spirituală – devine prin însuşi acest fapt o CULTURĂ MAJORĂ; chiar dacă, datorită limbii în care au fost exprimate, valorile ei literare nu se pot bucura de o circulaţie universală” – cf. Mircea Eliade, idem.

      Şi, tot din mărturia extrem de preţioasă a lui Mircea Eliade, aflăm că Dan Botta era VÂNĂTOR DE ARHEI : “De aici, pasiunea lui Dan Botta pentru esenţe. De aici, de asemenea, convingerea lui că numai "clasicismul" (orice tip de clasicism, nu numai cel greco-latin) poate constitui sursa exemplară de inspiraţie. Pentru că, spunea Botta, familiarizându-te cu valorile clasice, îţi revelezi esenţele şi înveţi să le descoperi acolo unde nu le vedeai mai înainte. (Numai un "clasicist", credea Dan Botta, putea identifica marile creaţii ale poeziei populare. Ceilalţi cercetători rămâneau la nivelul filologiei, folklorului sau istoriei literare)”.

      Şi, iată dezvăluirea eliadescă, despre Dan Botta, pe care l-a înţeles cum nimeni nu l-a înţeles şi l-a văzut înconjurat de Lumina Taborică a Fixării Arheilor, într-un Nou Paradis, cel mai sever şi mai străluminat Paradis – cel al ARTEI:

      “Nu ştiu dacă în afară de <>, Dan Botta a mai publicat un alt volum de poezii (n.n.: da, au mai fost, Maestre Eliade - …dar publicate postum, de parcă, în timpul vieţii ar fi fost lepros: ciclurile Rune, Epigrame, Cununa Ariadnei şi Poem în curs - 1968) . Până în 1942, când l-am văzut ultima dată, nu publicase. Îmi spunea că nu vrea să publice mai mult de patru volume: unul de poeme (<>), unul de eseuri (<>), o dramă (<>) şi un dialog platonicean (pe care nu ştiu dacă l-a publicat) ("...dialogul platonicean" nu poate fi decât Charmion sau despre muzică, publicat în <>, octombrie 1934 / mai 1935, apoi în volum, 1941 – n. red. Rost). Deşi admira pe Proust şi iubea pe Stendhal, suspecta romanul ca gen literar. I se părea inutil şi necuviincios să scrii, bunăoară, că cineva, personaj literar, a tăiat o bucată de brânză şi a mâncat-o cu pâine. Chiar dacă ar fi încercat, Dan Botta n-ar fi putut scrie niciodată o asemenea frază. Nu credea în realitatea literară a obiectelor şi acţiunilor de toate zilele.

      În fond, pentru el, reale – şi deci susceptibile de a interesa un artist – nu erau decât arhetipurile, imaginile exemplare, modelele ideale. De aceea, aşa-zisul clasicism al lui Dan Botta, cu toată erudiţia greco-latină pe care o implica, nu era rezultatul unei "învăţături" – ci, înainte de toate, un mod de a fi în lume.

      Pentru Dan Botta, lumea devenea reală când începea să-şi reveleze structurile ei profunde; adică, atunci când ochiul minţii începe să desprindă, înapoia aparenţelor, imaginile eterne, figurile mitice. Pătrundeai misterul unei nopţi de vară când izbuteai să ţi-o revelezi ca în aceste versuri din Cantilenă: "Pe vânturi ascult/ Orficul tumult,/ Când şi-ardică struna/ Fata verde, Una,/ Duce-i-aş cununa... "

      Cosmosul întreg îşi dezvăluia atunci înţelesurile lui adânci. Nu era vorba de o simplă cunoaştere a fenomenelor cosmice – căci vântul, luna erau doar cifrul unor mituri şi drame străvechi, care făceau deja parte din istoria spirituală a omului. Mai precis: a omului balcanic, înţelegând prin acest termen etnic-geografic toată Europa răsăriteană, din Marea Egee până în Munţii Tatra. Dan Botta avea mare slăbiciune pentru acest teritoriu în care se înfruntaseră de-a lungul secolelor egeeni: grecii, thracii, ilirii şi romanii. Era într-un anumit fel o geografie sacră, pentru că pe plaiurile şi munţii aceştia oamenii întâlniseră pe Apollo şi Dionysos, pe Orfeu şi Zamolxis. Timpul încremenise, acolo – şi odată cu el, peisajul. Lumea aceasta, care aşteaptă vrăjită de mii de ani, era şi lumea poetului” – Mircea Eliade, idem.

      ...Cu puţin înainte de despărţirea de Eliade şi, nu mult, şi de lume, l-a luat deoparte pe Magul Eliade şi i-a şoptit: „<<... Dar mai lin, dorule, lin,/ Că p-aici îi loc strein...>>”.

      Şi iată dovada alduirii ca iniţiat zalmoxian, ÎMPĂRAT AL DUHULUI! - a lui Dan Botta, de către Magul Mircea Eliade: "<>, reluă el după câteva clipe, loc de verdeaţă şi de odihnă...>>. August 1942. Era printre cei care înţeleseseră” – cf. Mircea Eliade, idem, Chicago, 1960.

           ...Fratele Negru...Ei, Fratele negru, EMIL BOTTA, a avut parte de recunoaştere publică generoasă, fie şi numai prin faptul că a dat numele celui mai vechi liceu din Adjud...! Dar Fratele cel Negru a avut parte de o dezvoltare socială incomparabil mai largă decât Fratele cel Alb, DAN BOTTA: dincolo de Poetul Întunecatului April, nimeni nu-l poate uita, dacă l-a văzut, pe ACTORUL Emil Botta, cu o voce care parcă venea de la Mumele şi Vâlvele Pământului. Rolurile Ion Nebunul, din Năpasta lui Caragiale - precum şi Regele Ondinilor, din Ondine, de Jean Giroudoux - nu pot fi nici imitate, nici repetate! Niciodată, de nimeni altul: doar să...”înconjori”, reverenţios, pe lângă Imperiul Dramatic-Interpretativ al lui Emil Botta...!

      ...Se naşte, cum am zis, în aceeaşi familie de medic şi de urmaşă a corsicanilor vendettei, ca şi Dan – ...se naşte, pe 15 septembrie 1911, la Adjud – şi prinde ceva mai multă viaţă decât Dan: pleacă “pe partea cealaltă”, în 24 iulie 1977, începutul călătoriei mistice fiind la…Bucureşti!

      … Visând, de mic copil, să devină actor - fuge de acasă, la vârsta de 15 ani.În 1929 se înscrie la Conservatorul de artă dramatică din Bucureşti, pe care îl va absolvi în 1932. După ce joacă pe scenele mai multor teatre bucureştene şi din provincie, devine actor al Naţionalului bucureştean. Interpretează rolul unor personaje majore, din dramaturgia lui Shakespeare, Goethe, Cehov, Caragiale.

      Apoi, lumea cinematografică, din epoca aşa-numit “comunistă”, îi va oferi destul de multe şanse expresive, pentru a-şi valorifica talentul şi maniera de interpretare unică (Se aprind făcliile(1939), Viaţa nu iartă, 1958, Erupţia, 1958, Când primăvara e fierbinte, 1961, S-a furat o bombă (regia Ion Popescu Gopo), 1961, Paşi spre lună( tot în regia lui Gopo), Pădurea spânzuraţilor (regia Liviu Ciulei), 1964, Răscoala, 1965, De-aş fi... Harap alb, 1965, Şah la rege, 1965, Dacii, 1966, Faust XX, 1966, Subteranul, 1967, Columna, 1968, Mastodontul, Reconstituirea (regia Lucian Pintilie),1969, Premiera, 1976.

      Voce lirică unică, pusă, mereu, sub semnul tragicului, dar şi al măştilor unui actor cu teatrul în sânge.

     

     

      …Ca poet, a debutat, cu poemul Strofă ultimă, în revista lui Tudor Arghezi,"Bilete de papagal”.

      Poetul a făcut parte din grupul intitulat „Corabia cu rataţi”, din care s-au desprins şi filozoful Emil Cioran sau dramaturgul Eugen Ionescu. A fost poetul preferat (fiind mai puţin orfic decât Dan - şi mai mult ludic, dar, în niciun caz, nu până la…Minulescu!) al generaţiei Criterion: pentru versurile sale, Emil Cioran-Apostatul cu Teancuri de Măşti, Nicolae Steinhardt Cel Naiv şi Blând… - aveau un adevărat cult.

      …Este autorul unei poezii negre, existenţialiste, dar, totul, prins într-o horă carnavalescă, de Sabat Negru…a jocului de cuvinte (uneori profund, alteori facil! - dar, totdeauna, impresionant, rostit întru gravitate!) - cu personaje dintr-o mitologie proprie a morţii, în consonanţă cu filosofia Trăirismului interbelic. E un poet al măştilor, eul lyric se devoalează prin toate aceste personaje, rezultând o comedie a morţii şi a neputinţei.

      …Orice actor de geniu (şi EMIL BOTTA a fost!), care trăieşte în mijlocul hărmălaiei teatrale, este extrem de SINGUR! De aceea, credem că Fratele cel Negru se autodefineşte ireproşabil, dincolo de mistica Nordului, dincolo de metafizica Blestemului către Simion Dascălul şi către Bureţi… - prin CUC, pasărea singurătăţii, dar şi a reversibilităţii metanoice - …dar şi “ondină” fascinantă şi pururi misterioasă, a Mareelor Codrului, “ştimă” care atrage (dacă ar putea, LUMEA ÎNTREAGĂ!), către Misteriile Funebre şi Regenerator-Soteriologice ale Codrului şi ale lui Isis-Cybelle.

      Dinspre “sleirea” şi “frigul” tenebrelor infernale - spre “FOCUL” ŞI “VÂNTUL-FURTUNA” ORFICĂ A REVELAŢIEI, prin LOGOS-Cuvânt-cu-Cuvânt şi “fluieratul” Noului Orfeu, deci ORÂNDUITUL SINE, ÎNTRU NOUL PARADIS, PRIN REVELAŢIA STIHIILOR ARTEI-CA-LOGOS… - dinspre SÂNGELE BLESTEMAT-BINECUVÂNTAT AL GRAALULUI/”Ulciorul cu Cucută” – spre “…stele fumegânde şi FOCURI CRESCÂNDE…”!):

      “am înlemnit

      la vederea cucului,

      un cuc de pripas

      la casele noastre.

      ce mai cuc sărac

      i-am văzut şi faţa

      slăbita, sleită.

      eu jonglerii,

      eu cu clovnerii

      încerc să-l încânt

      cu vânt cucu vânt.

      să-l distrez cu nimic

      pe Fluieră Vânt

      Frig în ochi îi arunc

      din ulcioare de cucută

      îi dau să bea,

      ulcioare de foc îi întind

      pe pat cu cuie îl culc,

      fac din cuc fachir,

      lopeţi de pământ

      arunc peste el

      şi stele fumegânde

      şi focuri crescânde …

      eu cu clovnerii,

      eu cu jonglerii” (Fachir)

      …”FAQR” înseamnă, în arabă, şi “sfânt”, şi “sărac cu punga şi bogat cu Duhul” – adică, ÎNŢELEPT! ÎMPĂRAT AL DUHULUI...!!!

      …Românul, de etnie evreiască, Andrei Oişteanu - face un studiu despre…ne-înţelepciunea lui Emil Botta (cf. Andrei Oişteanu, în rev. Arta Sport: EMIL BOTTA ŞI “LECŢIA DE OPIUM” – 14 mai 2008), dar tonul articolului (care-l vizează şi pe un alt legionar, pe genialul Ion Barbu/Dan Barbilian) este atât de insinuanto-insidios, întru demolarea zeilor valahi, încât, pur şi simplu, nu ne interesează: şi Edgar Allan Poe era dipsoman şi narcoman, dar, prin asta (ca şi Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Gérard de Nerval, Tristan Corbière, Jules Laforgue, Francis Joseph Thompson, Émile Verhaeren, Oscar Wilde, Fernando Pessoa etc. etc..…deci, o întreagă generaţie, aceea a simboliştilor “romantico-postromantici”!), şi-a dovedit, mai curând, dispoziţia martirică faţă de Artă, decât voinţa de autodegradare prin viciu!

      Este, fireşte, şi cazul lui EMIL BOTTA!

      …Nu-l putem părăsi, pe Emil Botta, în mâinile lui Oişteanu – deci, ne vom resorbi, taumaturgic şi soteriologic, în Dorul lui fără Saţiu, pentru a fi şi rămâne, noi şi tot Neamul Nostru Românesc, alături şi “trăirind” întru Magii noştri adjudeni:

      “De un dor fără saţiu-s învins

      şi nu ştiu ce sete mă arde.

      Parcă mereu din adînc,

      un ochi răpitor de Himeră

      ar vrea să mă prade.

      Şi pururi n-am pace,

      nici al stelei vrăjit du-te-vino în spaţii,

      izvoare sub lună, ori dornică ciută,

      nimic nu mă stinge, nimic nu mă alină

      şi parcă-aş visa o planetă pierdută.

      E atîta nepace în sufletul meu,

      bătut de alean şi de umbre cuprins…

      Un dor fără saţiu m-a-nvins,

      Şi nu ştiu ce sete mă arde mereu…”

      …Sperăm ca această “sete meree”, de necuprins, să nu se stingă, niciodată, pentru noi, “Vechea Gardă” (dar cu Credinţă în Dumnezeu şi în Viitorul Neamului Românesc!) – şi, mai ales, tragem nădejdea să-i “învingă” şi “pururi n-aibă pace” şi “nimic nu-i stingă, nimic nu-i aline”, pe această “planetă de TESTARE A DUHULUI UMANO-DIVIN”, care este Terra… - decât …Nestinsul şi Nealinatul DOR DE ABSOLUT! - pe cât mai mulţi dintre cei ce vin, după noi, să…”schimbe Garda”!!!

      …A fost odată ca niciodată…Au fost doi fraţi-ÎMPĂRAŢI AI DUHULUI… - …şi, cine ştie, poate vor mai fi!

     

© Copyright Adrian Botez
Nu există nici un comentariu  
Comentează articolul  Spune-ţi părerea

    Toate câmpurile sunt obligatorii.
    Comentariul nu poate include link-uri.
    Dacă sunteţi logat, numele şi emailul se autocompletează.
    Comentariile sunt moderate şi vor apărea pe site numai după aprobare.

Nume :
Email (nu va fi afişat) :
Comentariu :


   SFera Online v.3 Final Edition - arte vizuale şi literatură de anticipaţie
      Toate drepturile rezervate. Copyright © 2001 - 2011 SFera Online | © 2011 - 2015 Arhiva SFera Online