Balada şi rugăciunea lui Joan Sala I Ferrer Serrallonga

« înapoi la articol


Adrian BotezPublicat Duminică, 8 Mai 2011, ora 08:16

      partea corectă câştigă
      din ce în ce mai rar –
      aproape niciodată
     
      nu există alt iad decât cel
      de pe pământ:
      iadul făcut de cei
      bogaţi – celor
      săraci
     
      trebuie să se schimbe ceva
      - din temelii - în
      lume: să-i trimitem în
      iad – pe ucigaşii cei bogaţi –
      să-i trimitem în
      iad – pe slugoii celor bogaţi –
      ucigaşi de săraci
     
      raiul – astfel – se va
      aerisi şi deplin
      lumina
     
      cei săraci să aibă demnitatea de a
      purta arme – contra
      bogăţiei: bogatul e bogat – pentru că
      a ucis şi-a furat
      pe toţi cei săraci – care sunt
      mulţi – şi deci – mult mai
      bogaţi decât bogaţii – pe care-i fac
      bogaţi – ei rămânând
      săraci
     
      Hristos îi va ierta pe cei
      săraci – şi-i va
      ajuta – să scape de bogăţia
      bogaţilor – deci şi de
      bogaţi: pentru că Hristos este
      lumina luxului orbitor al
      sărăciei – care a zguduit din temelii
      palatele – a dăruit Mireasmă de Smirnă şi Înălţat
      Trandafir – tuturor sfintelor
      colibe
     
      nu poţi uita – nici
      ierta – pe autorii „en vogue” ai
      milioanelor de cadavre umile: cei
      ucişi de aroganţa
      bogăţiei
     
      ei s-au mântuit – dar nu mai
      învie – cu glas de aprig văzduh să-şi slăvească
      frate Hristosul: şi nimeni - cu adevărat - nu-L ştie
      pe Hrist – fără de ei – Prinţii
      Sărăciei
     
      nu poţi ierta nici
      uita – sângele
      săracilor – care se scurge
      nevinovat – în pământ – şi nu mai vrea
      niciodată – să se-ntoarcă-n artere de
      săraci vii
     
      trădătorii de Hristos trebuie să moară – la
      picioarele săracilor: diavoli
      învinşi sunt
      bogaţii – iar săracii
      arhangheli
     


     
      suntem doar oameni - înfrăţiţi în lumină cu
      Hristos: bogaţii şi
      trădătorii – doar
      diavoli
     
      să-i mântuiască – dacă vrea şi chiar
      trebuie – Dumnezeu: noi
      nu putem mântui
     
      noi vom lumina drumul pe care vine
      Dreptatea – Mireasa de Taină a Lui
      Hristos
     
      noi vom muri – dar
      nu vom şti ce-i închisoare: destul
      ne-a fost viaţa – soră mai mare a
      oricărei temniţe
     
      bogatul e bogat – pentru că
      a ucis şi-a furat
      pe toţi cei săraci – care sunt
      mulţi – şi deci – mult mai
      bogaţi decât bogaţii – pe care-i fac
      bogaţi – ei rămânând
      săraci
     
      nu vom fi răi – noi cei
      săraci – cu cei
      bogaţi – dar vom fi
      drepţi şi
      neînduraţi
     
      toţi vom muri – dar bogaţii
      ticăloşi – trebuie să ne-o ia
      cu un pas înainte
     
      aşa e drept – şi Hristos e
      Dreptate
     
      cei bogaţi au dulăi: ucideţi
      dulăii urii lor laşe - smintită întru
      soioasă crimă
      cei bogaţi au bogăţii: nu vă atingeţi de
      ele: sunt spurcate de sângele din
      noi – care ne-a
      trădat – şi-a ieşit – fără veste – din noi - pe ei să-i
      întâmpine
     
      daţi-le foc
      bogaţilor: vom începe o lume mai
      bună – cu mult mai curată: Sărăcia
      Demnă de Foc – Sărăcia
      cu Fruntea Sus – până-l simţim pe Hristos
      lăcrimând pe frunţile noastre uscate: abia atunci
      ne vom căi – şi-i vom şopti cântecul vinii
      noastre - numai Lui
     
      ucideţi – ucideţi – ucideţi nu vă
      opriţi: Dumnezeu
      va şti să aleagă – întru
      Împărăţia Sa
     
      nu cruţaţi – căci
      nu veţi fi cruţaţi – de
      bogaţi: pe ei – diavolul i-a trimis – în locul
      lui - să nu cruţe – moartea - pretutindeni - s-o
      asmuţe
     
      bogatul e bogat – pentru că
      a ucis şi-a furat
      pe toţi cei săraci – care sunt
      mulţi – şi deci – mult mai
      bogaţi decât bogaţii – pe care-i fac
      bogaţi – ei rămânând
      săraci
     

     
      biserica lingăilor – doar pentru bogaţi are
      ochi – odoare - tragere de inimă şi drag: doar Hristos
      iubeşte şi iartă
      săracii – fraţii
      Lui: de diavolul cel mai
      aprig în trufie – de-al
      bogăţiei diavol – ei s-au lepădat
      şi pe care diavol – cu moarte l-au
      mustrat
     
      Hristos arată – într-una – spre
      Sora Cerului de Foc
      Mânăstirea: acolo
      sunt mormane de
      aripi de lumină - cu care să
      fulgeri spre cer – să scapi de
      bâzâitul exasperant al aripilor
      diavolilor bogăţiei
     
      vulturii Lui Hristos
      sunt cu noi – zboară doar spre
      piscuri - în
      munţii din inima noastră
     
      nu ne vom umili în faţa
      bogaţilor: decât în faţa diavolului să
      te umileşti – să te – laş
      linguşeşti – mai bine – din leagăn
      să te fi strâns de gât
      Maica de Lacrimi - şi
      Dragoste Oarbă
     
      numai în faţa Lui Hristos vom
      veni – ca-n faţa singurului
      frate – sângele Lui ni l-a împrumutat – când
      bogaţii ni l-au
      vărsat
     
      El nu ne va pedepsi pentru
      Dreptate – nu ne va prigoni sufletul şi
      nu ne va ucide – pentru că am
      luminat lumea de
      diavol – pentru că am
      năzuit să facem - după a Lui
      poruncă: „precum în cer aşa şi
      pre pământ” – ci ne va conduce şi
      găzdui – cu drag – în
      casa Lui tupilată-n
      văzduh – printre flori - până rănile
      se vor închide
     
      nu acceptăm să ni se scrie cartea: nu vrem să
      ni se scrie că
      „aşa ne este scris”: nu ne vor ucide
      oameni – ci ne va lua - în
      grijă şi milă – din tot chinul pământului
      doar Tatăl nostru – carele pre noi
      ne-a închipuit – şi
      necioplit
     
      Tatăl ne-a dat Dreptatea Vulturului să
      zboare în cerul inimii
      noastre
     
      mai bine te omori – decât să laşi
      ei să te omoare: n-au drept
      n-avem faţă de ei
      vină
     
      orice torturat e Hristos: la fel
      când – cu ultim geamăt – sfârtecat de fiara cumplită-a
      umilinţei îngrăşat-triumfătoare
      moare
     
      frate Hristoase – Tu doar ne înţelegi – deci
      iartă-ne
      ajută-ne
      luminează-ne cu propria-ne
      lumină – scapă-ne de
      diavolul bogăţiei – şi de bogaţi – şi de
      trădători (...de fapt – aici
      e una şi aceeaşi
      rugăciune...)
     
      bestia gloatei linge cizmele
      bogaţilor: vă umiliţi în faţa
      lor – deci
      uitaţi de Hristos – Împăratul Demnităţii
      în Cer şi pe
      Pământ
     
      Hristos se încruntă – şi el - în uitare – cu
      scârbă: să treacă spre moarte şi-uitare - îi lasă pe
      reptile slinoase – bogaţii şi
      gloata imund târâtoare – (bogaţi-laşi-trădători) – şi-i
      zugrăveşte – în veşnicie - Sfinţi ai Zidurilor de
      Mânăstire a Focului – pe săracii care
      mor cu arma sufletului
      fulgerând între dinţi
     
      ...”bogatul e bogat – pentru că
      a ucis şi-a furat
      pe toţi cei săraci – care sunt
      mulţi – şi deci – mult mai
      bogaţi decât bogaţii – pe care-i fac
      bogaţi – ei rămânând
      săraci”
     

© Copyright Adrian Botez

Articol preluat din Arhiva SFera Online [www.sferaonline.ro].
SFera Online v.3 Final Edition - arte vizuale şi literatură de anticipaţie
Toate drepturile rezervate. Copyright © 2001 - 2011 SFera Online | © 2011 - 2014 Arhiva SFera Online